Entering Sago - Wimmins Got Me Swimmin

Redo till nya förbättringar.

När jag kom för att byta varor på några hyllor på mitt tillfälliga jobb så var det flera saker som gjorde att man funderade på vad man skulle kunna förbättra i butiken. Det första man skulle kunna göra var att se över vad som var gammalt och som skulle behövas förändras till butikens bästa och det jag såg var att mer effektiv kassasystem stockholm som var enkel att använda samt att vi behövde ha ett bättre system när det gäller kvitton. Det vi hittade hade just det som jag kom med förslaget till chefen och det var helt perfekt och han gick med på det och så kunde man se vad bra det är att förnya sin hantering av kvitton och även pengar.